25°C 
اوقات شرعی
 
     
   • منوی نظر سنجی
   • نتایج نظرسنجی
    عملکرد مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری را چگونه ارزیابی می کنید؟
    ضعیف
    000
    %10 320 رای
    متوسط
    000
    %4 114 رای
    خوب
    000
    %5 143 رای