15°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • اجرای ماده 110قانون شهرداری ها

    اجرای ماده 110قانون شهرداری ها

    یکی از معضلاتی که در شهرها به ویژه در سطح کلان شهرها وجود دارد و از دیدگاه‌های مختلف، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان در پی داشته ؛ وجود زمین‌های بایر و همچنین بناهای مخروبه در مناطق و محلات شهر است که درپی آن سبب ایجاد نازیبایی ودر برخی موارد ناامنی در سطح شهر شده است. با اجرای این ماده می توان از بروز خیلی از مشکلات جلوگیری و به اهداف زیر رسید:

    -جایگزینی فضاهای باز طراحی شده به جای فضاهای باز نامطلوب

    -افزایش نفوذپذیری در فضاهای باز

     -کاهش میزان جرم و جنایت با استفاده از اصول مناسب در طراحی

     -افزاش سرانه های شهری

    حجم پروژه: تمامی مناطق شهرداری ها

    مبلغ پروژه : 000/000/000/5 ریال

     

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :