15°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • پروژه پیاده روسازی بلوار وکیل آباد با رویکرد طراحی شهری

    پروژه پیاده روسازی بلوار وکیل آباد با رویکرد طراحی شهری

    بلوار وکیل آباد در امتداد یکی از راسته های اصلی تشکیل دهنده استخوان بندی کالبدی شهر مشهد می باشد و پیوند دهنده بافت شهری میانه به غربی ترین بخش بافت کالبدی این شهر محسوب می گردد. وجود اراضی باغ وکیل آباد در منتهی الیه غربی بلوار و عبور از این بلوار و مسیرهای منتهی به شهرهای ییلاقی طرقبه و شاندیز و روستاهای پیوسته آنها باعث جذب سفرهای روزانه شهری از بافت مرکزی شهر به سمت غرب و بلعکس برای زائران و مسافران و همچنین مجاوران و شهروندان مشهدی گردیده است.مکانی مناسب برای همه نوع فعالیت افراد به منظور برخورداری از یک فضای شهری پویا و سرزنده بوده است.

    از طرفی با اینکه مسیر قطار شهری بخشی از فضای زیبا و چشم نواز کریدور میانی این بلوار را از بین برده است لکن جمعیت مخاطبی که از خروجی های قطار شهری مشهد به پیاده روهای بلوار سرریز می شوند یکی از مهمترین اقشار مخاطب پیاده روی در این بلوار می باشند.در مورد بررسی جمعیت مخاطب می توان به حوزه فراگیر این پروژه که حوزه جنوب غربی طرح تفصیلی مشاور نقش پیراوش می باشد اشاره نمود و این محدوده جمعیتی بالغ بر 423248 نفر را در خود جای داده است و حوزه بلافصل پروژه که به طور روزانه به این محدوده مراجعه می کنند دارای 17453 نفر جمعیت می باشد.

    پروژه پیاده روسازی بلوار وکیل آباد با طول9 کیلومترو در حوزه مایبن منطقه11 و9 قرارگرفته است، این پروژه توسط مهندسین مشاورفضا زیست ساماندهی وطراحی گردیده وبه تصویب کارگروه بررسی طرح که شامل نمایندگان مدیریت طراحی وبهسازی محیط شهری،معاونت فنی و عمران ونمایندگان شهرداری مناطق و سازمان ترافیک وکارشناسان خبره معماری وشهرسازی رسیده است و در نهایت فاز 2 این پروژه پس از تایید نهایی در معاونت فنی و عمران به مناطق 9 و 11 ارسال گردید و هم اکنون در راستای اجرای طرح ،درمرحله آماده انتخاب پیمانکار میباشد.

     

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :