15°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • ماده 110قانون شهرداری ها

    ماده 110قانون شهرداری ها

    یکی از معضلاتی که در شهرها به ویژه در سطح کلان شهرها وجود دارد و از دیدگاه‌های مختلف، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان در پی داشته ؛ وجود زمین‌های بایر و همچنین بناهای مخروبه در مناطق و محلات شهر است که درپی آن سبب ایجاد نازیبایی ودر برخی موارد ناامنی در سطح شهر شده است. با اجرای دستورالعمل ماده 110قانون شهرداری ها در کلیه و مناطق با شناسایی این زمین ها و طراحی و بهره وری موقت از اراضی افتاده، می توان میزان جرم و جنایت را کاهش و سرانه های شهری را افزایش داد.

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :